Wat maakt ORGAplus zo bijzonder?

ORGAplus® is een componentmeststof, dwz. opgebouwd uit diverse, zeer hoogwaardige organische componenten, waaronder specifieke bodemverbeteraars en volgens een uniek gepatenteerd systeem gecomposteerd .

 

ORGAplus® is een volledige plantenvoeding. Het bevat alle hoofd- en secundaire nutriënten, maar ook meer dan 25 sporenelementen. Afhankelijk van de specifieke bodem- en teelt­eigenschappen is er een uitgebreide productrange beschikbaar.

 

Volgens welk principe werkt ORGAplus®?
Eenvoudig gezegd: mede doordat ORGAplus® geen bodemverzurende meststof is en bovendien bodemverbeterende eigenschappen bezit, worden ondermeer de natuurlijke levensomstandigheden voor het bodemleven bevorderd. Hierdoor komen de noodzakelijke nutriënten gelijkmatiger beschikbaar tijdens het mineralisatie proces en wordt het aanbod van opneembare voedingsstoffen voor de plant veel gevarieerder. Daardoor worden bijvoorbeeld gebreksymptomen zoveel als mogelijk voorkomen.

 

Een van de unieke kenmerken van ORGAplus® is dat de nutriënten beter kunnen worden vastgehouden en daardoor nagenoeg niet uitspoelbaar zijn. Hierdoor blijven ze beschikbaar en opneembaar voor de planten. En wat niet uitspoelt, hoeft ook niet aangevoerd te worden!

Daarom ORGAplus:

- Milieuvriendelijk
- Betrouwbare werkingsduur

- Bijzonder gewasvriendelijk

- Jaarrond toepasbaar

- Stimuleert bodemleven

- Bodemverbeterend