Over ORGAplus

ORGAplus natuurlijke bemestingskorrels is hét antwoord voor een milieuvriendelijke en ecologische bemesting van uw gewas.


Het unieke gepatenteerde procédé van ORGAplus maakt het mogelijk via een verantwoorde wijze een perfecte voedingsstof voor plant en bodem te produceren.


ORGAplus is een hoogwaardig kwaliteitsproduct. Daarnaast hecht ORGAplus ook veel waarde aan een milieuvriendelijk productieproces. Zo ontstaan er bijvoorbeeld geen afvalstromen zodat het milieu niet onnodig belast wordt.


Deze filosofie heeft ORGAplus vertaald in een mission statement:


”Wij geloven in een vernieuwende aanpak waar organische grondstoffen worden ingezet in een transparant productie-proces om zodoende de kringloop der mineralen te sluiten en een symbiose tussen micro-organismen, bodem en gewassen te bewerkstelligen ten behoeve van een evenwicht tussen ecologie, economie en maatschappij.”

Daarom ORGAplus:

- Milieuvriendelijk
- Betrouwbare werkingsduur

- Bijzonder gewasvriendelijk

- Jaarrond toepasbaar

- Stimuleert bodemleven

- Bodemverbeterend