Waarom organisch?

Stikstof is één van de belangrijkste voedingsstoffen voor de plant maar planten kunnen stikstof alleen opnemen als het gebonden is aan een ander element, bijvoorbeeld zuurstof, waterstof of een organische stof. Via een uitgekiend proces bindt ORGAplus de gewenste mineralen aan organische stof, deze vormen dan ook de basis van de meststof die ORGAplus produceert. Door toevoeging van deze organische stof (na regelmatig toedienen) aan de bodem komt er meer structuur in de bodem. Door toevoeging van micro-organismen aan de ORGAplus producten wordt het bodemleven geactiveerd. Dit bodemleven is van grote invloed op de plantengroei. Het bodemleven moet namelijk de mineralen die in de bodem zitten omzetten naar voedingsstoffen voor de plant. Daarnaast heeft het bodemleven nog diverse andere functies waaronder de verzorging van de bodemstructuur en het herstellen van het natuurlijk evenwicht in de grond waardoor de plant een hogere weerstand krijgt.

 

De bodem bestaat slechts uit een zeer beperkt deel organisch materiaal. Slechts 15% van het organische materiaal bestaat uit levende organismen. De totale levende fractie van de bodem komt uit op slechts 1% van het totale bodemgewicht. ORGAplus bevordert door toevoeging van organisch materiaal aan de bodem ook het bodemleven. Het bodemleven speelt een grote rol bij de instandhouding van de bodemstructuur, doorluchting van de bodem, ontwatering, waterhoudend vermogen en de bewortelbaarheid van de bodem. Organisch materiaal in maar bovenal op de bodem vormt de opslagplaats voor energie en voedsel die gebruikt wordt door planten en anderen organismen. Bacteriën, schimmels en andere bodembewoners transformeren organisch materiaal en maken daarbij nutriënten vrij. Organisch materiaal bevat veel verschillende bestanddelen waarvan het ene beter door organismen te gebruiken is dan de andere. In het algemeen bestaat organisch materiaal in de bodem uit gelijke delen humus en actief organisch materiaal. Actief organisch materiaal is dat deel wat als voedsel voor bodemorganismen beschikbaar is. Wanneer de hoeveelheid organisch materiaal in de bodem stijgt, zetten de bodemorganismen dit om in humus - een relatief stabiele vorm van koolstofverbindingen die tientallen jaren tot eeuwen in de bodem aanwezig kan blijven.

 

Bij toepassing van ORGAplus producten komen de mineralen in de meststof pas vrij als de plant er behoefte aan heeft en spoelen er veel minder mineralen uit dan bij gebruik van chemische kunstmest. Hierdoor zijn er meer mineralen beschikbaar voor de plant dan wanneer men chemische kunstmest gebruikt. Dus bij een lagere bemestingshoeveelheid heeft de plant toch de beschikking over de benodigde mineralen. Dit is zeer gunstig voor de nitraat richtlijn van de Europese Unie.

 

ORGAplus maakt de kringloop der mineralen sluitend:

ORGAplus
natuurlijke bemestingskorrels

Vastlegging mineralen 
organische stof in gewenste verhoudingen

Archiveren bodemleven en vrijkomen mineralen t.b.v. plant

 

-  analoog GFT
-  dierlijke mest
-  plantenresten
-  groenafval


Groei van plant en gewassen


Opbrengsten door vruchten e.d. en bloemen en planten

 

       

Het produceren van natuurlijke bemestingskorrels op basis van organische mest- en reststoffen past naadloos in het streven naar duurzame landbouw waarin overdosering van mineralen (door gebruik van chemische kunstmest) dient te worden tegengegaan.

Chemische kunstmest, een uitvinding van de chemicus Justus von Liebig (1803 - 1873), heeft een groot aantal nadelen. Een van deze nadelen is dat chemische kunstmest een snelle uitloging naar de bodem van de nutriënten in kunstmest (niet organisch gebonden nutriënten spoelen veel sneller uit dan organisch gebonden) bewerkstelligd. Hierdoor komt een groot deel van de met chemische kunstmest verstrooide nutriënten niet ten gunste van de planten, maar spoelt uit naar het grondwater. Von Liebig heeft op latere leeftijd zijn "wet van het minimum" herroepen. Deze woorden uit zijn dagboek zijn helaas voor velen onbekend gebleven maar in onderstaande quote van Von Liebig wordt duidelijk gemaakt waarom chemische kunstmest geenszins een optie voor bemesten is.


"I had sinned against the wisdom of our creator, and receiving just punishment for it. I wanted to improve His handiwork and in my blindness, I believed that this wonderful chain of laws, which ties life to the surface of the earth and always keeps it rejuvenated, there had to be a link missing that had to be replaced by me - this weak powerless nothing.

The law, to which my research on the topsoil leads me, states: "On the outer crust of the earth under the influence of the sun, organic life shall develop". And so the great master and builder gave the fragments of the earth the ability to attract and hold all these elements necessary to feed plants and further serve animals, like a magnet attracts and holds irion particles, so as no piece be lost.


Our master enclosed a second law unto this one, through which the plant bearing earth becomes an enormous cleansing apparatus for the water. Through this particular ability, the earth removes all products of decay and putrefaction, of perished plant and animal generations".


Justus von Liebig

Daarom ORGAplus:

- Milieuvriendelijk
- Betrouwbare werkingsduur

- Bijzonder gewasvriendelijk

- Jaarrond toepasbaar

- Stimuleert bodemleven

- Bodemverbeterend